Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2013

explores
4611 3d78
Reposted fromzamulasz zamulasz viakocieserce kocieserce
explores
explores
Poniedziałek bez Ciebie
Wtorek bez Ciebie
Środa bez Ciebie
Czwartek bez Ciebie
Piątek bez Ciebie
Sobota bez Ciebie
Niedziela bez Ciebie

Dobrze, że tydzień ma
Tylko siedem dni.
— Krystyna Gucewicz
Reposted fromumorusana umorusana viakocieserce kocieserce
explores
Gdy jest mi źle, robię wszystko, by spaść na samo dno rozpaczy.
Potrzebuję tego, by móc na nowo wzbić się na sam szczyt.
— Taki tam masochizm.
Reposted fromMormOlyce MormOlyce viaDominique7 Dominique7

October 07 2013

explores
4366 0839
explores
explores
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
explores
9624 cabc
Reposted fromloving loving viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
explores
może masz problem z sygnalizacją jak w nocy miasto
proszę bardzo daje ci zielone światło
— Wdowa
explores
- Masz jakiś inny głos.
- Mam taki głos jak jestem szczęśliwa.
8798 cb95
Reposted fromIndesirable Indesirable viapesymista pesymista
explores
Podoba mi się człowiek, którego oczy mówią więcej niż wargi.
— Lucy Maud Montgomery, Błękitny Zamek
explores
pedro guizilini | via Tumblr
explores
Uwaga!!!
Jeżeli ktoś powie ci,
że życie piękne jest,
a mówiąc to,
wzruszon bardzo,
na pograniczu drżenia głosu,
to zaopiekuj się nim,
bo on chyba, kurwa, przybył z kosmosu.
— A. Poniedzielski
Reposted fromoliwka oliwka viamirabelia mirabelia
explores

mrsrowlings:

im-wanderingaway:

Something I’ve never noticed before:

Snape not only deflects McGonagall’s attack but uses it to take down Alecto and Amycus in a single armwave behind his visual field. Like they both had their wands out too but BOY they did not see that coming. Snape knew that he needed to get rid of them before being driven out of the castle so that they wouldn’t harm any of the students GOD what a badass motherfucker 

thank you, that hurt.

Reposted frommyname myname viapesymista pesymista
explores
4526 abde 500
Reposted fromsexgenderbody sexgenderbody viapesymista pesymista
explores
5133 8adc
explores
Praw­dzi­we po­cie­sze­nie jest wte­dy, gdy ktoś da­je ci do zrozumienia: możesz być ta­ki, ja­ki jesteś.
— Phil Bosmans
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl